Mälarögrillen AB
Meny

MILJÖ

Valet av mat är en viktig faktor för vår hälsa.

Vi på Mälarögrillen ab inser nyttan av det naturliga kretsloppet inom jordbruk och djurhållning. Millioner år av liv på vår jord har balanserat allt levande.
Vi konsumenter i Sverige har ett rikt utbud av varor att välja bland.
Vi har möjlighet att välja producenter som odlar och distribuerar vår mat lokalt i vårt närområde. Att undvika långa transporter är en nytta.
Av en del importerat kött ingår uppfödning med hjälp av tillväxthormon och antibiotika. Det är förbjudet i Sverige.
Kött, ägg och andra animalieprodukter som är ekomärkta betyder bland annat att genmodifierat kraftfoder inte använts för uppfödning.
Fritt bete under sommarhalvåret och tillgång till vallfoder under vintern ger köttet frisk smak och ökar dessutom innehållet av omega-3-fettsyror.
Betande djur bidrar till ett öppet, variationsrikt och vackert landskap med en stor artrikedom. Många av betesmarkerna kan inte användas till annan livsmedelsproduktion.

thumbnail_JS6.jpg

073-505 25 61 • 08-560 361 20 • Wiggeby Gårds Väg 21, Svartsjö • info@malarogrillen.se MÄLARÖGRILLEN ÄR UTVECKLAD AV KNIVKULTUR